Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας
Digital Innovation Hub
για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος μας, ένα ψηφιακό, πράσινο και έξυπνο μέλλον. Μια ανεξερεύνητη περιοχή γεμάτη δυνατότητες και νέες ευκαιρίες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρέπει να γίνει καινοτόμα για να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και κοινές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες για τις εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να επωφεληθούν από μια συνδεδεμένη, παγκόσμια οικονομία.

Φωκίων Ζαΐμης
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας

Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω στον διαδικτυακό χώρο του πρώτου περιφερειακού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας, REBRAIN WESTERN GREECE. Συνιστά τη μεταφορά και λειτουργία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον του REBRAIN GREECE, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της πρώτης διεπιστημονικής και τεχνοκρατικής πρωτοβουλίας για τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας.

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Επικεφαλής πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE
Πως λειτουργεί η πλατφόρμα διαβούλευσης REBRAIN Colab
1. Ανακοίνωση προκλήσεων
Το REBRAIΝ Western Greece περιγράφει και θέτει το πλαίσιο για τις νέες προκλήσεις προς αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων
2. Υποβολή προτάσεων
Φορείς, εταιρείες και ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν διαδικτυακά ολοκληρωμένες προτάσεις προς διαβούλευση
3. Αξιολόγηση προτάσεων
Οι προτάσεις περνούν από αξιολόγηση και έπειτα σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται σχετικές δράσεις